Loading...
Văn bản BHXHVN
Công văn số 2696/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017 (14-07-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 29/06/2017
Công văn số 2369/BHXH-DVT V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT (23-06-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 14/06/2017
Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 14/04/2017 của Bộ Tài chính (31-05-2017)
V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ
Công văn số 801/BHXH-HTQT V/v công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội (13-04-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 15/03/2017
Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số theo CV 801/BHXH-HTQT (13-04-2017)
Đánh giá tác động xã hội theo Công văn số 801/BHXH-HTQT (13-04-2017)
Công văn số 753/BHXH-VP V/v triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy (21-03-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 13/03/2017
Công văn số 624/BHXH-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ (07-03-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 28/02/2017
Công văn số 510/BHXH-CSYT V/v thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác thực hiện (07-03-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 22/02/2017
Công văn số 5385/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (17-01-2017)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 30/12/2016
Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ (21-02-2017)
V/v Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Công văn số 4784/BHXH-CSYT V/v thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT (06-12-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 01/12/2016
Công văn số 4725/BHXH-CSYT V/v đính chính phụ lục 02 kèm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT (06-12-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Vĩnh Long, ngày 25/11/2016
Công văn số 4421/UBND-VX V/v chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý (02-06-2017)
Thông tin phát hành: UBND tỉnh Vĩnh Long, ngày 22/11/2016
Công văn số 4656/BHXH-CNTT V/v rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017 (23-11-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 21/11/2016
Công văn số 4666/BHXH-CSXH V/v hướng dấn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (06-12-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày: 21/11/2016
Quyết định 1599/QĐ-BHXH V/v ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT (10-11-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày: 28/10/2016
Công văn số 4027/BHXH-ST - V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động (26-10-2016)
Thông tin phát hành" BHXH Việt Nam, ngày 14/10/2016
Công văn số 3928/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố xử lý tình huống khi quét mã vạch in trên thẻ BHYT (21-10-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày: 11/10/2016
Công văn số 3881/BHXH-ST V/v cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT (21-10-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 07/10/2016
Công văn số 1165/BHXH-GĐBHYT V/v Thống báo cơ sở KCB BHYT mới ký hợp đồng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định (21-10-2016)
Thông tin phát hành: BHXH tỉnh Nam Định, ngày 03/10/2016
Công văn số 471/CNTT-MTA - V/v tạm dừng hệ thống Giao dịch điện tử và Hộ gia đình (09-09-2016)
Thông tin phát hành:Trung Tâm CNTT - BHXH Việt Nam, ngày 08/09/2016
Công văn số 236/DAĐTXD-QLDA - V/v hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố đường truyền và máy tính cho cơ sở KCB (12-09-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 29/08/2016 của
Công văn số 198/DAĐTXD-QLDA - V/v hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố đối với máy tính và đường truyền (12-08-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 05/08/2016
Quyết định số 1055/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam (01-11-2016)
Thông tin phát hành: BHXH Việt Nam, ngày 25/07/2016
Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 20/06/2016 của BHXH Việt Nam (06-07-2016)
Ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm Y tế phiên bản 2.0
Công văn số 1018/TTg-KGVX ngày 10/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ (27-06-2016)
V/V TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Công văn số 2026/BHXH-BT ngày 03/06/2016 của BHXH Việt Nam (08-07-2016)
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
Công văn số 2026/BHXH-BT ngày 03/06/2016 của BHXH Việt Nam (06-06-2016)
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ
Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 của BHXH Việt Nam (08-07-2016)
Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định số 324/QĐ-BHXH ngày 02/03/2016 của BHXH Việt Nam (16-03-2016)
Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0
Công văn số 5435/BHXH-CSXH ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam (09-01-2016)
V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật 2014 từ ngày 01/01/2016
Công văn số 5167/BHXH-TT ngày 21/12/2015 của BHXH Việt Nam (12-01-2016)
V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam (25-11-2015)
V/v ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam (27-11-2015)
V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2014 của BHXH Việt Nam (25-11-2015)
V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Quyêt định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015 ccua3 BHXH Việt Nam (31-10-2015)
Ban hành quy định về mẫu sổ BHXH
Công văn 3592/BHXH-BT ngày 18/09/2015 của BHXH Việt Nam (21-09-2015)
V/v thu phí tham gia Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam (13-11-2015)
Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 của BHXH Việt Nam (22-09-2015)
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Quyết định số 919/QD-BHXH ngày 26/08/2015 của BHXH Việt Nam (31-10-2015)
Sửa đổi, bồ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Kế hoạch 2892/KH-BHXH ngày 05/08/2015 của BHXH Việt Nam (13-08-2015)
Tố chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
Kế hoạch số 2215/KH-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 18/06/2015 (19-06-2015)
V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2015
Công văn số 2172/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam ngày 16/06/2015 (18-06-2015)
V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT
Công văn số 2138/BHXH-KHĐT của BHXH Việt Nam ngày 15/06/2015 (24-06-2015)
V/v hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2016
Công văn số 2102/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam ngày 10/06/2015 (18-06-2015)
V/v tính thời gian công tác để hưỡng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995
Công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH Việt Nam (16-01-2015)
V/v thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 01/05/2013
Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam (14-01-2015)
Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của BHXH Việt Nam (23-12-2014)
V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sử đổi, bổ sung
Kế hoạch số 4961/KH-BHXH ngày 15/12/2014 của BHXH Việt Nam (22-12-2014)
Thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Công văn 4920/BHXH-BT ngày 12/12/2014 của BHXH Việt Nam (22-12-2014)
V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua bưu điện
Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam (11-12-2014)
V/v ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
Công văn số 4666/BHXH-CSXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam (11-12-2014)
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
Công văn số 4588/BHXH-CSYT ngày 26/11/2014 của BHXH Việt Nam (09-12-2014)
V/v thực hiện KCB cho đối tượng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành
Công văn số 4199/BHXH-CSYT ngày 03/11/2014 của BHXH Việt Nam (12-11-2014)
V/v kéo dài lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động
Công văn số 4175/BHXH-PC ngày 31/10/2014 của BHXH Việt Nam (07-11-2014)
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Quyết định số 1137/QĐ-BHXH ngày 31/10/2014 của BHXH Việt Nam (12-11-2014)
Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành BHXH năm 2015
Quyết định số 1136/QĐ-BHXH ngày 31/10/2014 của BHXH Việt Nam (12-11-2014)
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH giai đoạn 2012-2015
Công văn số 3978/BHXH-CSYT ngày 21/10/2014 của BHXH Việt Nam (30-10-2014)
V/v sử dụng giấy chuyển viện theo năm tài chính đối với một số bệnh của trẻ em dưới 6 tuổi
Công văn số 3079/BHXH-CSYT ngày 21/10/2014 của BHXH Việt Nam (30-10-2014)
V/v thanh toán chi phí xét nghiệm HIV
Công văn số 3956/BHXH-CSYT ngày 20/10/2014 của BHXH Việt Nam (30-10-2014)
V/v thanh toán chi phí KCB BHYT
Công văn số 1022/QĐ-BHXH ngày 14/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Sổ-Thẻ
Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
Công văn số 3804/BHXH-CSXH ngày 08/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
Công văn 3805/BHXH-BT ngày 08/10/2014 của BHXH Việt Nam (17-10-2014)
V/v truy thu BHXH đối với cán bộ xã
Công văn số 3807/BHXH-DVT ngày 08/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
Công văn 3806/BHXH-CSYT ngày 08/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v hướng dẫn thực hiện giám định, thanh toán chi phí điều trị Viem gan C
Công văn số 3805/BHXH-BT ngày 08/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v truy thu BHXH cán bộ xã
Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 01/10/2014 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXX, BHYT
Công văn số 3648/BHXH-BT ngày 30/09/2014 của BHXH Việt Nam (07-10-2014)
V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiễm y tế học sinh, sinh viên
Công văn số 3644/BHXH-BT của BHXH Việt Nam (22-10-2014)
V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
Công văn số 3644/BHXH-BT ngày 30/09/2014 cảu BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v thu BHXH tự nguyện, BHYT cảu đối tượng tự đóng quá Bưu điện
Công văn 3228/BHXH-CSXH ngày 04/09/2014 của BHXH Việt Nam (15-09-2014)
V/v hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
Công văn 819/QĐ-BHXH ngày 01/08/2014 của BHXH Việt Nam (12-08-2014)
V/v ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Công văn 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP ngày 07/07/2014 của Tổng liên đoàn lao động VN - UB trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ LĐTBXH - Thanh tra chính phủ - BHXH Việt Nam (29-07-2014)
Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp
Công văn số 704/BHXH-BT ngày 04/03/2014 của BHXHVN V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại quyết định số 1111/QĐ-BHXH (14-03-2014)
V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại quyết định số 1111/QĐ-BHXH
Công văn số 647/BHXH-BT ngày 28/02/2014 của BHXHVN V/v : Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng (10-03-2014)
V/v : Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng
Công văn 126/BHXH-BT: V/v mức đóng BHXH, BHYT của BHXH Việt nam ngày 13/01/2014 (21-01-2014)
4881/BHXH-CSXH: V/v đính chính văn bản (12-12-2013)
BHXH Việt Nam xin đính chính cụm từ sai sót trong công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn số 4533/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (28-11-2013)
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn số 4281/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (12-11-2013)
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Kế hoạch số 2779/KH-BHXH ngày 18/07/2013 của BHXH Việt Nam (24-07-2013)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
Công văn 2786/BHXH-CSXH ngày 18/07/2013 của BHXH Việt Nam (24-07-2013)
V/v rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần
Thông báo số 2586/TB-BHXH ngày 11/07/2013 của BHXH Việt Nam (24-07-2013)
Kết luận hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/04/2013 của BHXH Việt Nam (21-05-2013)
V/v thực hiện chế độ thai sản theo quy định của luật lao động
Công văn số 1564/BHXH-CSYT ngày 03/05/2013 của BHXH Việt Nam (21-05-2013)
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện công văn số 2050/BYT-KHTC ngày 11/04/2013 của BYT
Công văn số 1135/BHXH-CSYT ngày 28/03/2013 của BHXH Việt Nam (08-04-2013)
V/v xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
Công văn số 628/BHXH-BC ngày 07/02/2013 của BHXH Việt Nam (27-02-2013)
Vv sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí KCB BHYT
Công văn số 589/BHXH-CSYT ngày 05/02/2013 của BHXH Việt Nam (18-02-2013)
V/v thanh toán kết dư quỹ định suất năm 2011
Công văn số 3175/KBNN-KTNN ngày 02/11/2012 của Kho Bạc Nhà Nước (28-11-2012)
V/v hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ giấy chuyển tiền
Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 25/10/2012 của BHXH Việt Nam (13-11-2012)
Quyết định ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống BHXH Việt Nam
Công văn số 3712/BHXH-TĐKT ngày 17/09/2012 của BHXH Việt Nam (24-09-2012)
V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội"
Công văn số 3721/BHXH-TCCB ngày 17/09/2012 của BHXH Việt Nam (25-09-2012)
V/v lập danh sách dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011
Công văn số 3637/BHXH-CSYT ngày 10/09/2012 của BHXH Việt Nam (18-09-2012)
V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04
Thông báo số 3410/TB-BHXH ngày 22/08/2012 của BHXH Việt Nam (05-09-2012)
Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ 01/08 đến 15/08 năm 2012
Công văn 3328A/LN-BHXH-KBNN ngày 15/08/2012 của BHXH Việt Nam (18-09-2012)
Thỏa thuận liên ngành V/v quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước
Công văn số 2238/LĐTBXH-BHXH ngày 04/07/2012 của BLĐTBXH (15-08-2012)
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội
Công văn số 2049/BHXH-DVT ngày 01/06/2012 của BHXH Việt Nam (05-06-2012)
V/v thanh toán theo chế độ BHYT đối với thuốc Arginin
Công văn số 2004/BHXH-LT ngày 30/05/2012 của BHXH Việt Nam (05-06-2012)
V/v tăng cường công tác lưu trữ
Công văn số 6890/BTC-HCSN ngày 23/05/2012 của Bộ Tài Chính (19-06-2012)
V/v thực hiện tiết kiêm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại văn phòng, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí
Công văn số 1800/BHXH-CSYT ngày 15/05/2012 của BHXH Việt Nam (23-05-2012)
V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo nghị định số 31/2012/NĐ-CP  của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Công văn số 1777/BHXH-BT ngày 14/05/2012 của BHXH Việt Nam (23-05-2012)
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ
Thông báo số 1751/TB-BHXH ngày 11/05/2012 của BHXH Việt Nam (23-05-2012)
Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 04/ 2012
Quy chế số 1619/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 27/04/2012 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và BHXH Việt Nam (18-05-2012)
Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
Công văn số 279/BHXH-CSYT ngày 19/01/2012 của BHXH VN (03-02-2012)
 V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB do bị tai nạn giao thông
Thông báo số 1096/BHXH-CST ngày 29/3/2012 (10-04-2012)
V/v sử dụng phôi bìa sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH
Công văn 1726/BHXH-BT ngày 29/04/2011 (17-10-2014)
V/v truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Quyết định 1262/QĐ-BHXH ngày 02/11/2011 của BHXH Việt Nam (15-11-2011)
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèo theo Quyết định số 1433/QĐ-BHXH ngày 08/10/2010 của BHXH Việt Nam
Công văn số 4129/BHXH-TCCB ngày 10/10/2011 của BHXH Việt NAm (17-10-2011)
V/v lập hồ sơ dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011
Thông báo số 4131/TB-BHXH ngày 05/10/2011 của BHXH Việt Nam (10-10-2011)
Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 11/08/2011 đến ngày 20/09/2011
Công văn số 144/TANDTC-KHXX ngày 21/09/2011 của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (13-10-2011)
V/v một số vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan BHXH
Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 28/08/2011 của BHXH Việt Nam (07-09-2011)
Quyết định ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/08/2011 của BHXH Việt Nam (07-09-2011)
Quyết định ban hành quy định tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT
Thông báo số 3377/TB-BHXH ngày 16/08/2011 của BHXH Việt Nam (25-08-2011)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 12/07/2011 đến ngày 08/08/2011
Công văn số 4657/BYT-BH ngày 08/08/2011 của Bộ Y Tế (07-09-2011)
V/v sử dụng chữ ký điện tử chữ ký scan
Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/07/2011 của BLĐTBXH (17-08-2011)
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
Công văn số 4128/BYT-BH ngày 15/07/2011của Bộ Y Tế (17-08-2011)
V/V sử dụng giấy chuyển viện theo năm tài chính đối với một số bệnh về máu
Công văn số 4109/BYT-BH ngày 14/07/2011 của Bộ Y Tế (17-08-2011)
V/v thực hiện BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi
Công văn số 2534/BHXH-HĐTT ngày 17/06/2011 của Hội Đồng Thi Tuyển Viên Chức của BHXH Việt Nam (17-06-2011)
V/v Thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức
Công văn số 2391/BHXH-CSYT ngày 10/06/2011 của BHXH Việt Nam (22-06-2011)
V/v thông báo mã cơ sở quân y tham gia KCB BHYT
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam (30-06-2011)
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam
Công văn số 3320/BYT- KHTC ngày 10/06/2011 của Bộ Y Tế (30-06-2011)
V/v phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cảng quang
Thông báo số 2173/TB-BHXH ngày 26/05/2011 của BHXH Việt Nam (07-06-2011)
Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 20/04/2011 đến ngày 18/05/2011
Công văn số 1958/BHXH-CSXH ngày 16/05/2011 của BHXH Việt Nam (19-05-2011)
V/v: chế độ tử tuất
Công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29/04/2011 của BHXH Việt Nam (27-10-2014)
V/v truy thu đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Công văn số 1578/BHXH-BT ngày 22/04/2011 của BHXH Việt Nam (27-04-2011)
V/v Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 830.000đ
Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 19/04/2011 của BHXH Việt Nam (27-04-2011)
Quyết định ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế
Quyết định số 316/QĐ-BHXH ngày 30/03/2011 của BHXH Việt Nam (05-04-2011)
V/v ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ.............
Quyết định số 121/QĐ-BHXH ngày 27/01/2011 của BHXH Việt Nam (09-02-2011)
Về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo....
Công văn số 29/CVL-BHTN&QLLĐ của Bộ lao động ngày 21/01/2011 (09-02-2011)
V/v nội dung chương trình phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Công văn số 109/BHXH-CSXH ngày 12/01/2012 của BHXHVN (06-02-2012)
Báo cáo tình hình thực hiện luật BHXH 2007-2011
Công văn số 109/BHXH-CSXH ngày 12/01/2012 của BHXHVN (06-02-2012)
Báo cáo tình hình thực hiện luật BHXH 2007-2011
Công văn số 109/BHXH-CSXH ngày 12/01/2012 của BHXHVN (06-02-2012)
Báo cáo tình hình thực hiện luật BHXH 2007-2011
Công văn số 5905/BHXH-CSXH ngày 31/12/2010 của BHXH Việt Nam (12-01-2011)
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo quyết định số 1749/QĐ-TTg và nghị định số 67/2010/NĐ-CP
Thông báo số 2382/TB-KBNN ngày 31/12/2010 của Kho Bạc Nhà Nước (25-01-2011)
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2011
Công văn số 8698/BYT-QLD ngày 17/12/2010 của BYT (12-01-2011)
V/v bình ổn thị trường thuốc chữa bệnh những tháng cuối năm 2010 và quý I /2011 theo nghị quyết của Chính phủ
Quy định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04/08/2010 của Cục văn thư lưu trữ Nhà nước (26-08-2010)
Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Công văn số 3014/BHXH-CSXH ngày 20/07/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (21-07-2010)
Về việc thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân
Công văn số 2280/BHXH-CSXH ngày 04/06/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (15-06-2010)
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người tham gia BHXH
 
Công văn số 2147/BHXH-CSYT ngày 31/05/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (07-06-2010)
V/v giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT
 
Công văn số 3235/BYT-BH ngày 24/05/2010 của Bộ Y tế (16-06-2010)
V/v tổ chức hoạt động nhân ngày BHYT Việt Nam
 
Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/05/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (31-05-2010)
V/v ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Công văn số 1885/BHXH-CSYT ngày 11/05/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (20-05-2010)
V/v giải quyết vướng mắc về công tác giám định KCB BHYT
 
Công văn số 759/TB-KBNN ngày 29/04/2010 của Kho bạc Nhà nước (26-05-2010)
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2010
 
Quyết định số 1222/QĐ-BYT ngày 14/04/2010 của Bộ Y tế (14-05-2010)
Về việc ban hành tạm thời giá thu một phần viện phí đối với dịch vụ kỹ thuật PET-CT tại BV Chợ Rẫy
 
Công văn số 1244/BHXH-CSYT ngày 07/04/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (14-04-2010)
V/v ban hành bổ sung mẫu biểu thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Công văn số 3892/BHXH-BT ngày 19/11/2003 của BHXH Việt Nam (12-01-2011)
V/v kiểm tra mức lương đóng BHXH, BHYT bắt buộc
Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (15-11-2011)
Về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
1860/BHXH-VP (28-05-2012)
V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Quyết định số 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Ban hành về quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam. (12-09-2013)
Tải về
Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2014 của BHXH Việt Nam (25-11-2015)
Công văn số 4670/BHXH-TT ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam (27-01-2015)
V/v hướng dẫn thực hiện tuyên truyền trực quan

 
Tin xem nhiều nhất
 
 
Thông tin hỗ trợ
Văn Phòng: 0270.3827.003

Phòng TN&TKQ TTHC: 0270.3.823.612

Phòng KHTC: 0270.3827.861

Phòng Cấp Sổ, Thẻ: 0270.3863.656

Phòng Quản Lý Thu: 0270.3827.862

Phòng CNTT: 0270.3827.860

Phòng Tiếp Dân: 02703.836.739

Phòng Chế Độ BHXH: 0270.3829.439

Phòng Giám Định BHYT: 0270.3.821.142

 
 
Đường Dây Nóng
Ông Lưu Văn Tuấn: 0918.773.020

Ông Phan Ngọc Rạng: 02703.863.750

Bà Đàm Thị Kim Ngân: 02703.821.142

 
 
Thành viên đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
 
 
Danh bạ

 
 
 Thống kê truy cập

    Trực tuyến : 19
    Tổng số truy cập : 2.019.332

 
 
 Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH Vĩnh Long với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển dụng
 

 
 
 

Copyright © 2010 Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 6F, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0270.3827.003 FAX: 0270.3821.872
Quản lý bởi: Phòng Công Nghệ Thông Tin - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bá Thanh - Phó Giám đốc phụ trách